Friday, January 23, 2009

جوانمرد قصابچاقو را کوبیدم
کوبیدم
هزاران ضربه
نصفی را در ذهن, نصفی را با دست. باقی را با پا
و سپس
غذایم را خوردم, سیر


توضیح عکس: آخرهای بهار امسال, با بچه های گروه کوه رفتیم بازآموزی یخ و برف, یخچال حسن در. از همیشه بیشتر له و لورده شدیم. یادش بخیر خیلی حال داد ( دوستانی که دنبال سند مازوخیستی می گردن) الان همش یه رویای دوردسته. من چرا با خودم همچین کردم. دلم کوه می خواد. کوه دلم می خواد. کوه هم منو می خواد. من کووووههههههه می خوام!! اه

4 Comments:

Anonymous اشکان said...

خواندن اینجا همیشه لذت بخشه نیلو ...

Friday, January 23, 2009 6:52:00 PM  
Blogger mehrdad said...

چرا انقدر شاکی؟ مگه اونجا کوه پیدا نمی‌شه؟

Saturday, January 24, 2009 3:39:00 AM  
Anonymous تارا said...

منم برام سواله که این چه بلایی بود سر خودت آوردی به این زودی

اون معر مهاجران سرزمین های شمالت هم به نظرم مناسب بود

Monday, March 16, 2009 3:32:00 AM  
Anonymous کمیته حمایت از حقوق دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه said...

آدرس وبلاگ
کمیته حمایت از حقوق دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه تهران:

http://ut-commitee.blogfa.com

مشتمل بر اخبار و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های کمیته

ut.defend.commitee@gmail.com

لطفا لینک وبلاگ کمیته رو به لینک های وبلاگتون اضافه کنید.

Monday, March 16, 2009 1:21:00 PM  

Post a Comment

<< Home