Thursday, January 12, 2006

تناقض هست یا نیست؟

خوب بود باسه من که تا حالا سورپریز نشده بودم اون هم از طرف دوستانی که فکر میکردم نمیدونن تولدم کی و کلی کتابای خوب و یه گاو اخمالووسه مورچه که دارن دنبال هم میرن. داشتم لیست کتابایی که گرفتمو باسه پ میخوندم که رسیدم به هدایت گفت افکارت انقدر شبیشه که اگه اینجا بود کلی باهم جور میشدین. شاید به خاطر همین بود که امروز با اینکه واقعا متعجب شدم و خیلی خوشحال باز کسی هیجان خاصی رو ازم ندید . و اما کاتیا به نظرم شخصیت خودم خیلی شبیه اون مهندس اتریشی بود اما نمیدونم کاتیا و عارف رو هم درست تشخیص دادم؟ و اما اگه به واسطه هر نوشته کسی برای آدم نگران بشه که انسان آزادی عمل و اندیشه اش رو از دست میده و باز مثل سرتاسر زندگی روزانش در یک جامعه بسته در نوشته هاش هم دچار خودسانسوری میشه. البته نوشته ها لزوما با احساسات و افکار آدم یکی نیستند بسیاری از اندیشمندان در زندگی خصوصی دقیقا عکس نوشته ها و تئوری های خویش رفتار کردند چه برسه به دیگران یا خودم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home