Thursday, December 14, 2006


مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست, مشکل نشیند
نوایی ... نوایی

هوم, نه تحمل خویش دارم و نه

4 Comments:

Anonymous زیستن said...

هوم
چه عکس قشنگی
عجب آواز نغزی
میدونم
و نه.... حوصله مارو
:))

Friday, December 15, 2006 2:00:00 AM  
Anonymous سنجاب said...

ونه
همین
چه بیان خلاصه ای .. از تحمل های دیگر که کاسه سر ریز کرده اند(:

تحمل خویش و این آهنگ... عجب نوا و ضرب آهنگی انگار همین طورکه خواسته ای دوباره آن را سروده ای

Saturday, December 16, 2006 4:36:00 PM  
Blogger Nil said...

هوم زیستن جناب این آوار نغز را که خودتان نوشته بودید. عکس هم که مال کویر مرکزی و نزدیکی روستای مصر. مقصودم بیشتر و هیچ چیزی رو بود و مشخصا شما نه :)

Saturday, December 16, 2006 5:45:00 PM  
Blogger محمد said...

سلام دوست عزیز.
وبلاگ زیبایی داری. خسته نباشی.
خوشحتا میشم اگر نظرت رو در باره وبلاک خودم بدونم.
radepayeehsas.blogfa.com
موفق باشی

Monday, December 10, 2007 10:11:00 PM  

Post a Comment

<< Home